Click Truck Zoom
     
 
 
  Jumbo Truck บรรทุุกสินค้า ขนาด จัมโบ้ ด้วยการบริการแบบ jumbo truck จึงทำให้สามารถบรรทุกได้มาก ถึง 4,500 กิโลกรัม
 
  Dimension : length 235 x width 700 x high 235
Carried : 28 cbm
Wieght : 4,500 Kgs
 
  Copyright 2009-2010 Trac Express Co.,Ltd. All right reserved.
Bangkok Tel : 02-736 0247 , 086-3217274 -76 Fax: 02-736 0241
Changmai Tel : 053-115818 fax : 053-115771